Bli medlem

KFS och Pacta går samman under 2018 med visionen att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker medlemsföretagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer att ha cirka 1100 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar i nuläget över 15 branscher.

För närvarande pågår sammanslagningen men det går bra att skicka intresseanmälan som vanligt via antingen KFS eller Pacta så kontaktar vi dig!

Ansök om medlemskap här

 

Medlemsavgifter

Avgifterna till den nya organisationen är två. En medlemsavgift och en serviceavgift.

Medlemsavgiften är 2000 kr per år. Den är ej avdragsgill och debiteras alla medlemmar.

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen är 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2018.