Den nya organisationen beviljas statsbidrag från Skolverket

2018-02 -26

Den nya organisationen, som Pacta och KFS utgör, har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 860 000 kronor från Skolverket. Syftet är att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA)

–  Vårt arbete hittills har varit framgångsrikt och vi ser det som ett viktigt uppdrag att fortsätta verka för att fler unga, nyanlända och långtidsarbetslösa etableras på arbetsmarknaden. Genom statsbidraget kan vi nu med ännu större kraft utveckla vårt arbete med handledarutbildningarna för att främja det arbetsplatsförlagda lärandet. Samtidigt kommer vi nå ut till en bredare målgrupp i och med att vi blir dubbelt så stora tillsammans med Pacta, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

Utifrån tidigare sökta medel tillsammans med Kommunal har KFS utvecklat en handledarutbildning som stöttar medlemsföretagen att anställa för yrkesintroduktionsanställningar. Handledarutbildningen har  utvecklats med en särskild språkmodul för att möta behovet av yrkesintroduktionsanställningar för nyanlända.

Under 2018 går KFS ihop med Pacta för att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation som tillsammans utgör drygt 1100 medlemsföretag och 90 000 anställda. I den nya organisationen kan KFS beprövade verktyg, redskap och modeller omfatta samtliga medlemsföretag i Pacta/KFS.

–  Vi vill också komplettera vårt koncept genom att identifiera och lyfta fram goda exempel som beskriver det arbetsförlagda lärandet. Avsikten är att utveckla vårt arbete genom att initiera ett pilotprojekt kring validering och klassificering av kompetensprofiler säger Conny Larsson, projektledare.

FAKTA OM YRKESINTRODUKTIONSAVTALEN: KFS har tecknat yrkesintroduktionsavtal med fackförbunden Kommunal och Seko inom branschen Energi och med Kommunal inom branscherna Vård och Omsorg samt VA. Avtalet för branschområde Vård och omsorg gäller i nuläget enbart ungdomar, övriga avtal inkluderar även långtidsarbetslösa och nyanlända.  Pacta har genom SKL två avtal tillsammans med Kommunal kring yrkesintroduktion; BUI-T för de som är klara med sin utbildning inom vård och omsorg samt BAL-T som syftar till erbjuda YA-anställningar i vård- och omsorg samt barn och fritidsverksamhet för personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

För mer information kontakta:
Conny Larsson, projektledare, tel: 073-9600978 , conny.larsson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, tel: 070-4193377, anna.steen@kfs.net