Intervju med vd Per Nordenstam: Stor nyfikenhet på framtidens arbetsgivarorganisation

2018-05 -03

– Det är med stolthet och framtidsfokus som vi nu gemensamt tar steget in i en ny organisation. Jag tror att medlemmarna på lite sikt kommer att uppleva att vi blir en än mer starkare och tydligare part och att vi kommer att lyfta medlemsservicen till en ännu högre nivå. Den vanligaste frågan jag får? Det är vad vi ska heta, säger Per Nordenstam som nu varit VD för framtidens arbetsgivarorganisation i drygt två månader.

Hur har din första tid som vd för den nya arbetsgivarorganisationen varit?
Spännande och upplevelserik och fylld av bra möten med medarbetare, styrelser, branschråd, fackliga parter, företrädare för SKL osv. Mina samlade intryck från den första tiden är väldigt positiva.

Vad sker just nu?
Vi har i dagarna haft ett inledande möte med både förenings- och bolagsstyrelsen, där de påbörjade arbetet med att definiera viktiga vägval inför framtiden. Jag ser fram emot att ta detta vidare tillsammans med medarbetarna för att se hur vi på bästa vis ska rusta oss för att möta medlemmarnas behov på bästa möjliga sätt. Branscherna kommer att formeras under året och det är ett stort arbete som pågår just nu. Vi förbereder flytt av de båda kanslierna till en gemensam lokal, vi planerar medlemsdagar, utvecklar varumärke och ny webbplats samt träffar parter så mycket vi kan. Kort sagt är det väldigt mycket på gång just nu!

Vad upplever du som mest positivt?
Att jag mött så mycket engagemang hos såväl medarbetare, medlemmar, styrelser som externa intressenter. Utifrån sett så finns det en stor nyfikenhet kring det vi skapar och det känns roligt. Jag har verkligen sett nyttan med det vi tillför hos medlemsföretagen: Vi hjälper till med deras utmaningar, vi inspirerar, ger goda exempel och bygger stolthet tillsammans.

Vilken är den vanligaste frågan du får just nu?
Det måste vara ”Vad ska den nya organisationen heta?”.

Och vad svarar du då?
Än så länge är det nya namnet inte officiellt – eftersom vi väntar på besked från PRV (Patent och registreringsverket). Planen är att vi ska ha premiär för det nya namnet den 29 maj under våra medlemsdagar, så följ oss då i våra kanaler, eller ännu hellre: Kom och var med när vi drar upp ridån för första gången.

Hur kommer medlemsföretagen att märka av sammanslagningen?
Den närmaste tiden tror jag inte att medlemmarna kommer att märka så stora skillnader, utvecklingen kommer att ske mer successivt i takt med att vi blir en gemensam organisation på riktigt. Mycket flyter också på som vanligt: Avtalen är på plats, arbetsgivarservicen och verksamheten i stort. Vi har utökat till två branschansvariga förhandlare per bransch samt infört en gemensam servicetelefon som ett utökat stöd för medlemmarna. Det är med stolthet och framtidsfokus som vi nu gemensamt tar steget in i en ny organisation. Jag tror att medlemmarna på lite sikt kommer att uppleva att vi blir en än mer starkare och tydligare part. Att vi står för deras styrka och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyfta till en ännu högre nivå.

Var ser du den nya organisationen på några års sikt?
Vi kommer vara en välkänd och respekterad part som har bidragit till förnyelse och verktyg för medlemmarnas bästa. Vi har vuxit och utvecklat oss i takt med medlemmarnas behov och skapar de bästa kollektivavtalen för våra medlemmar.

Berätta om era nya lokaler! När flyttar ni in? Hur kommer de att se ut? Hur hittar man dit?
Vi kommer att flytta in på Hornsgatan 20 i SKL-huset nära Slussen i Stockholm. Det är positivt att vi har helt egna lokaler men ändå finns i nära anslutning till SKL:s stora utbud.

Hur ser din närmaste plan ut – när får medlemsföretagen träffa dig?
Då vill jag slå ett slag för medlemsdagarna – jag hoppas att så många som möjligt kommer dit och att vi får möjlighet att träffas. Jag möter även alla branschråd nu och hoppas att jag hinner träffa så många medlemsföretag som möjligt det närmaste året på olika sätt.