Kallelse till föreningsstämma och bolagsstämma

2018-05 -07

Till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF, unä)

Härmed kallas till föreningsstämma och bolagsstämma 2018 i den av KFS och Pacta gemensamt bildade arbetsgivarorganisationen.

Dag: Tisdagen den 29 maj 2018
Tid: Kl. 11.00
Registrering inför stämma sker mellan kl. 10.00 och 11.00
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssons gata 2, STOCKHOLM
Föreningsstämman och bolagsstämman är de första stämmorna i den nybildade organisationen.
Om du inte redan anmält deltagare och stämmoombud till stämma görs anmälan till Pia Saajakari per e-post: pia.saajakari@kfs.net

Senaste dag för anmälan är den 14 maj 2018.

Välkomna!