Om organisationen

Den nya organisationen kommer att ha över 1100 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige. En långsiktig stabilitet och kontinuerligt medlemsinflöde ger den kraft som behövs för att kunna fokusera på att utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas behov.

Kännetecknande för den nya arbetsgivarorganisationen

Affärsmässig samhällsnytta är vår tydliga identitet och med fortsatt starkt medlemsfokus samt medlemsinflytande kommer vi att stå för professionell och personlig serviceanda. Tillsammans har vi kraften att genom konkurrenskraftiga avtal och den bästa servicen ge våra medlemsföretag förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsnyttiga uppdrag.

Den nya organisationens bolagsstyrelse:

Sylvia Michel, vd Kraftringen Energi AB (publ), ordförande

Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB, vice ordförande fr o m 1 oktober

Thorbjörn Hammerth, vd Bostads AB Vätterhem, ledamot

Peter Liss, vd Västerås Lokaltrafik AB, ledamot

Lotta Nibell, vd Got Event AB, ledamot

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ledamot

Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot

Yvonne Haglund-Åkerlind, vd Danderyds sjukhus AB, ersättare

Jörgen Johansson, vd Sydvatten AB, ersättare

Per Törnvall, vd Vårljus AB, ersättare.

 

Den nya organisationens föreningsstyrelse:

Ulf Olsson (S), ordförande

Joakim Larsson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S)

Mats Johansson (S)

Robert M. Johansson (S)

Anna Hård af Segerstad (M)

Catarina Deremar (C)

 

Ersättare

Carina Nilsson (S)

Ilan De Basso (S)

Kenneth Östberg (S)

Tony Johansson (MP)

Ola Karlsson (M)

Lars-Ingvar Ljungman (M)

Jens Sundström (L)