Personuppgifter och cookies


Information om behandling av
personuppgifter enligt PuL *)

Dina personuppgifter kommer att förtecknas i ett databaserat medlemsregister hos DNF. Uppgifterna behövs för vårt informationsarbete och nätverksbyggande. Registrerad har rätt att en gång/år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlas eller ej. Efter begäran ska uppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Information om behandling av personuppgifter lämnas av DNF, tfn 08-452 77 00. Ansökan ställs till DNF, c/o Pacta, 118 82 Stockholm.

*) PuL, Personuppgiftslagen, §§ 23, 26, 28

Läs mer om PuL här

Om Cookies

På DNF:s webbplats använder vi cookies (kakor) för att kunna se statistik över vilka sidor som besöks på våra webbplatser. Besöksstatistik är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla webbplatsen. Genom att analysera hur besökarna använder webbplatsen kan DNF kontinuerligt arbeta med identifierade förbättringsområden. DNF använder Google Analytics som analysverktyg och all statistik lagras utan att spara några användaridentiteter.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

På DNF har vi ingen funktion för aktivt samtycke utan tillämpar principen att vi utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av cookies om du inte samtycker till lagring på din dator.

Nedan följer en redovisning av de cookies som används på vår webbplats. Observera att det kan finnas cookies som är knutna till någon speciell del/funktion på webbplatsen som inte är generell.

Våra Cookies

En permanent Cookie som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

En annan permanent cookie som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller sex månader från det att den sattes eller senast uppdaterades.

En tillfällig cookie som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller 30 min från det att den sattes eller senast uppdaterades.

En annan tillfällig cookie som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller när du stänger din webbläsare.

 

__utma    livslängd: 2 år identifiera användaren som tidigare gäst

_ga        livslängd: 2 år identifiera användaren som tidigare gäst

__utmz    livslängd: 6 månader håller reda på hur användaren hittat till webbplatsen.

_gat_*    livslängd: 10 minuter används för att spåra händelser på webbplatsen

 

Data om användaren och hur den använder interaktionselementen (knappar menyer osv) på webbplatsen finns i:

PHPSESSID     livslängd: tills webbläsaren stängs ner. Hanterar gränssnittslogik på webbplatsen

WordPress_* (4st) livslängd: tills webbläsaren stängs ner. Hanterar gränssnittslogik på webbplatsen

wp-settings* (2st) livslängd 1 år sparar de inställningar som användaren själv ställer in på webbplatsen.

 

Om man sagt ok till att få spara cookies så sparas även en cookie om detta som heter:

cookieaccepted

 

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats