Våra branscher/verksamhetsområden

KFS och Pacta är idag indelade i 15 respektive 16 branscher/verksamhetsområden vardera och dessa kommer successivt att sammanföras till sammanlagt 12 gemensamma branscher i den nya arbetsgivarorganisationen. Mer utförlig information om vad förändringen innebär för just din bransch kommer att skickas till samtliga medlemmar tidigt under januari.

Läs mer om KFS branscher här

Läs mer om Pactas verksamhetsområden här